Αρχική        Το ξενοδοχείο        Κατευθύνσεις        Τιμές        Επικοινωνία       Νότια Κρήτη      

 

 

 

περίοδος  .    τιμές
 ΥΨΗΛΗ   

15 Ιουλίου- 30 Σεπτεμβρίου

40 ΕΥΡΩ
  ΜΕΣΗ ,ΧΑΜΗΛΗ       1 Ιανουαρίου -14 Ιουλίου  και από 1 Οκτομβρίου- 31 Δεκεμβρίου      35 ΕΥΡΩ

Αρ. ειδικού σήματος  1344-12-1942

Κατηγορία                 Β

   αρ.κλινών                  2

 

 

Στην ανωτέρο τιμή δωματίου ,περιλαμβάνονται Νερό ζεστό/κρύο,σαπούνι,χαρτί τουαλέτας,φόρος παρεπιδημούντων και Φ.Π.Α. Δικαίωμα χρήσης δωματίου μέχρι ώρα12.00.Για χρήση δωματίου μέχρι ώρα 18.00 η πρόσθετη επιβάρυνση είναι 50% πέραν της 18.00 καταβάλλεται ολόκληρο το ενοίκιο ενοικίαση του δωματίου ανά κλίνη δεν επιτρέπεται Τοποθέτηση πρόσθετης κλίνης στο δωμάτιο,επιτρέπεται μόνο κατόπιν αίτηση του πελάτη και η τιμή προσαυξάνεται κατα 20% Ακύρωση.21 μέρες πριν από την άφιξη,επιστροφή προκαταβολής,άλλως ο πελάτης υποχρεούται στην καταβολή αποζημίωσης για το ήμισυ του ποσού της συμφωνηθείσης περιόδου (Ν.1652/86 ΦΕΚ 167 Α')