Home       About Aktaia       Directions      South coast tour       Rates       Contact Go to the Greek web site

 

 

 

 More Images from Crete 

The area around Aktaia studios.  Click on Aradena gorge,Marmara,Lykos,Frangokastelo,Peristeres,Kastelos,Aktaia studios,Korakas,Souda,Plakias,Samaria gorge on the map below to see pictures.

 

 

 

 

 

 

 

www.aktaia-studios.gr