Στην ανωτέρο τιμή δωματίου περιλαμβάνονται: Αριθμός κλινών 2. Νερό ζεστό/κρύο, σαπούνι, χαρτί τουαλέτας, φόρος παρεπιδημούντων και Φ.Π.Α. Δικαίωμα χρήσης δωματίου λόγο μέχρι της 11:00 πμ. και 'Αφιξη 15:00 μμ. Για χρήση δωματίου μέχρι ώρα 18.00 η πρόσθετη επιβάρυνση είναι 50% πέραν της 18:00 καταβάλλεται ολόκληρο το ενοίκιο. Eνοικίαση του δωματίου ανά κλίνη δεν επιτρέπεται. Τοποθέτηση πρόσθετης κλίνης στο δωμάτιο,επιτρέπεται μόνο κατόπιν αίτηση του πελάτη και η τιμή προσαυξάνεται κατα 20%.

  

Από: 15 Μαίου - 15 Ιουλίου                      40 ΕΥΡΩ

Από: 16 Ιουλίου - 31 Αυγούστου               45 ΕΥΡΩ

Από: 01 Σεπτεμβρίου - 31 Οκτομβρίου     40 ΕΥΡΩ